De Hettenheuvel

(0316) 53 13 33 info@dehettenheuvel.nl

Menu

Wie zijn wij

Wij zijn een zelfstandige organisatie die begeleiding biedt aan mensen met psychiatrische vraagstukken, kinderen/jongeren met autisme, mensen met dementie en mensen die niet volledig in de maatschappij mee kunnen komen.

Visie

Wij kijken niet naar de belemmeringen, maar gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers. Dit stimuleren en bereiken we door positief en complimenteus om te gaan met de deelnemers. Wij vergroten hierdoor het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling.

Wij bieden mogelijkheden tot werken, leren, dagritme, omgaan met dieren en de natuur, het creëren van sociale contacten en bieden vele creatieve activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers eigen initiatief tonen en ideeën inbrengen.

 

Bij de kinderen ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociale contacten en het leren omgaan met het dagritme. Dit doen wij door structuur te bieden en door samen activiteiten te ondernemen en het spelen te stimuleren. De activiteiten die wij organiseren vinden vooral rondom de boerderij plaats, waarbij buiten en de dieren een belangrijke rol spelen.

Wij hebben respect voor elkaars mogelijkheden en zorgen dat iedereen een eigen plek vindt op de boerderij waar hij of zij zich veilig en prettig voelt.

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om binnen de zorgboerderij ook aandacht te hebben om op duurzame wijze te ondernemen. Dit doen wij op verschillende manieren. Wij vervoeren onze deelnemers met een gedeeltelijk elektrische bus. Ook wordt er op een duurzame manier elektriciteit opgewekt middels zonnepanelen op ons dak. In de winter wordt de zorgboerderij warm gestookt met een milieuvriendelijke snipperkachel. Bovendien zorgt de snipperkachel voor het verwarmen van water. Daarnaast beschikken wij over een voedselbos, moestuin en boomgaard. Bij het onderhoud hiervan gebruiken we geen chemische middelen en maken we gebruik van pompwater uit eigen bodem.  

Team

Het team van de Hettenheuvel bestaat uit medewerkers van verschillende leeftijden, met uiteenlopende kwaliteiten en beroepservaringen. Iedere medewerker heeft zijn eigen specifieke kennis en expertise met betrekking tot een bepaalde doelgroep. Ook hebben wij een kwaliteitswaarborg voor zorgboeren. Meer informatie over hoe wij kwaliteit waarborgen vind je hier.

 

Samenwerking

Zorgboerderij ‘De Hettenheuvel’ werkt samen met verschillende organisaties:

Zorgboerderij montferland gelderland