De Hettenheuvel

(0316) 53 13 33 info@dehettenheuvel.nl

Menu

Visie van ‘’Zorgboerderij de Hettenheuvel’’

Wij zijn een zelfstandige organisatie, die begeleiding biedt aan mensen met psychiatrische vraagstukken, kinderen/jongeren met autisme, mensen met dementie en mensen die niet volledig in de maatschappij mee kunnen komen.

Wij kijken niet naar de belemmeringen, maar gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers. Dit stimuleren en bereiken we door positief en complimenteus om te gaan met de deelnemers. Wij vergroten hierdoor het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling.

Wij bieden mogelijkheden tot werken, leren, dagritme, omgaan met dieren en de natuur, het creëren van sociale contacten en bieden vele creatieve activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers eigen initiatief tonen en ideeën inbrengen.

Bij de kinderen ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociale contacten en het leren omgaan met het dagritme. Dit doen wij door structuur te bieden en door samen activiteiten te ondernemen en het spelen te stimuleren. De activiteiten die wij organiseren vinden vooral rondom de boerderij plaats, waarbij buiten en de dieren een belangrijke rol spelen.

LZ20Wij hebben respect voor elkaars mogelijkheden en zorgen dat iedereen een eigen plek vindt op de boerderij waar hij of zij zich veilig en prettig voelt.