De Hettenheuvel

(0316) 53 13 33 info@dehettenheuvel.nl

Menu

Kwaliteit

Zorgboerderij ‘De Hettenheuvel ‘ is een zelfstandige organisatie, die begeleiding biedt aan mensen met psychiatrische vraagstukken, kinderen/jongeren met autisme, mensen met dementie en mensen die niet volledig in de maatschappij mee kunnen komen. Kwaliteit wordt hierbij gewaarborgd middels verschillende aspecten:

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Met het keurmerk tonen wij aan dat er maatregelen zijn genomen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken.

De begeleiding van kinderen en jongeren met autisme wordt verzorgd door teamleden die zich gespecialiseerd hebben in jeugd en jongeren. Wij zetten methode ‘Geef me de 5’ in van Colette de Bruin als leidraad voor al onze activiteiten en ondernemingen met de kinderen en jongeren.

Sinds 2012 is Zorgboerderij de Hettenheuvel aangesloten bij de Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland (VZOG) en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Na een jaar met het kwaliteitssysteem gewerkt te hebben, moet de kwaliteit op het bedrijf in de praktijk getoetst worden. Via de FLZ hebben wij na één jaar een onafhankelijk beoordelaar uitgenodigd. Deze heeft onze zorgboerderij bezocht en getoetst of het ingevulde kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij een positief resultaat wordt het keurmerk verleend. Sinds maart 2014 zijn wij in het bezit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.  Het jaarverslag 2019 van het keurmerk vind je hier.

 

Met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ voldoen wij aan:

– Kwaliteitswet ‘Zorginstellingen’

– Arbowet

– Wet ‘Klachtenrecht’. Ons klachtenreglement vind je hier.

– Wet ‘Bescherming persoonsgegevens’. Onze privacyverklaring vind je hier.

– Wet ‘Medezeggenschap van cliënten zorginstellingen’

 

kwaliteitswaarborg zorgboerderijen