De Hettenheuvel

(0316) 53 13 33 info@dehettenheuvel.nl

Menu

Het kwaliteitswaarborg zorgboerderijen

 

Sinds 2012 is Zorgboerderij de Hettenheuvel aangesltoen bij de Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland (VZOG) en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

De federatie heeft als doelstelling hoogwaardige zorg te organiseren op zorgboerderijen en heeft daartoe het kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen ontwikkeld. Dit systeem ondersteunt zorgboerderijen bij het zichtbaar en inzichtelijk maken van de zorg en de begeleiding die cliënten op de zorgboerderij kunnen verwachten.
Daarnaast zijn er nog de wettelijke kaders waarbinnen zorgaanbieders moeten opereren. De kwaliteitswet ‘Zorginstellingen’ stelt dat eenieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De Arbowet eist dat de zorgondernemer een ‘Risicoinventarisatie en -evaluatie’ (RI&E) uitvoert en de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen om de risico’s te beperken en de premies betaalbaar te houden. Kwaliteitsbeleid is tevens een hulpmiddel om aan de cliënten/deelnemers, hun familie en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de zorgboerderij voorstelt.

Het Keurmerk

Na een jaar met het kwaliteitssysteem gewerkt te hebben moet de kwaliteit op het bedrijf in de praktijk getoetst worden. Via de FLZ hebben wij na één jaar een onafhankelijk beoordelaar uitgenodigd. Deze heeft onze zorgboerderij bezocht en getoetst of het ingevulde kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij een positief resultaat wordt het keurmerk verleend. Sinds maart 2014 is zorgboerderij De Hettenheuvel in het bezit van het keurmerk ´Kwaliteit laat je zien´.

Met het keurmerk ´Kwaliteit laat je zien´ voldoen wij dan aan:

Afbeeldingsresultaat voor kwaliteitswaarborg zorgboerderijenLZ20

  • Kwaliteitswet ‘Zorginstellingen’

  • Arbowet

  • Wet ‘Klachtenrecht’

  • Wet ‘Bescherming persoonsgegevens’

  • Wet ‘Medezeggenschap van cliënten zorginstellingen’

De Arbeidsinspectie, Voedsel- en Warenautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ‘Zorgverzekeraars Nederland’ onderschrijven allen vanuit hun discipline/verantwoordelijkheidsgebied het bovengenoemde kwaliteitsborgingssysteem.

Voor onze medewerkers en hun netwerk betekent het keurmerk:

  • Bij deze zorgboerderij krijg je kundige begeleiding.

  • Het is daar veilig en je zal je er welkom en thuis voelen.

  • Je werkt mee aan zinvol werk en je weet wat er van jou verwacht wordt, maar zeker ook wat jij van ons kunt verwachten.

  • Jouw persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel.